Dejong-header

Oplevering van de jaarverslagen

Een accountant die op 14 februari zijn jaarverslagen oplevert?! Ja, het kan echt! En dat moest zorgen voor ‘rumour around the brand’ en naamsbekendheid. De campagne die wij ontwikkelden is een opstap naar de vervolgpositionering van De Jong.

De campagne is gericht op bestaande en nieuwe klanten, waarbij bestaande klanten vooral geïnformeerd en getriggerd werden op de oplevering van het jaarverslag en de nieuwe werkwijze. Dit deden we door middel van een vooraankondiging, het jaarverslag en een opvolging door De Jong zelf. De belofte van De Jong: iedere dag inzicht in uw actuele koers. Dit vertaalden we in een vooraankondiging naar bestaande klanten, met een symbolisch kompas.

Even pronken

In het verlengde van de vooraankondiging plaatsten wij een advertentie in lokale dagbladen in de driehoek Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. Hierin werd met een knipoog naar de postbode de topprestatie van De Jong bekend gemaakt.

Jaarverslag

Het jaarverslag werd op een bijzondere manier gepresenteerd. Deze werd in een door Trend, naar de campagne, verfijnde map verstuurd, waarin de klant getriggerd werd door de nieuwe werkwijze en het dashboard. De Jong is actueel, klantgericht en duidelijk. Het kaartje dat gehecht zat aan het rapport zorgde voor een persoonlijk benadering: deze was gepersonaliseerd naar elke klant verstuurd.

Direct mailing

Op dit moment zijn we druk bezig met een mailing voor potentiële klanten. We hopen met deze mailing de eerste potentiële klanten te benaderen n.a.v. de campagne rond 14 februari 2014.

Toekomst

De volgende stap van de vernieuwde communicatie van De Jong is een interne positioneringsessie met de teamleden en medewerkers van De Jong om de visie zowel intern als extern vorm te gaan geven. Wordt dus vervolgd!